Exàmens PAU Tecnologia Industrial (molts resolts) de Catalunya (anys 1999-2009)

Per correu electrònic, m’ha arribat la petició de molts alumnes de Catalunya de si podia penjar a la xarxa els exàmens de les diferents matèries de modalitat que s’imparteix des dels Departaments de Tecnologia dels centres, és a dir, Electrotècnia i Tecnologia Industrial.

Doncs bé, en aquesta entrada faré referència a la modalitat de Tecnologia Industrial, però abans de res poso l’enllaç a la pàgina web on ens informen de les PAU, una pàgina imprescindible de llegir-nos i tenir sempre a mà, si som alumnes que ens presentem a les PAU a Catalunya, sigui per aquesta matèria o per qualsevol altra.

A més dels exàmens d’altres anys, també us penjaré un bon material elaborat per Xavier Rosell, amb preguntes tipus test, un entrenador i diverses qüestions per posar-te a prova per aquesta cita tan important.

Exàmens de Selectivitat de Tecnologia Industrial

Entrenador TEST

Aquest entrenador és una eina informàtica adreçada als estudiants de batxillerat que té com a objectiu ajudar-los a comprovar el seu grau de coneixement de la matèria de Tecnologia Industrial. Aquest aplicatiu facilita l’autoavaluació i ajuda a l’estudi.

Podeu accedir a aquest entrenador fent clic aquí.

Posa’t a prova

Posa’t a prova és una oferta educativa de tests interactius, dissenyats pel Departament d’Educació i d’Universitats, amb qüestions de diferents matèries de les PAU, per incentivar l’estudi i l’autoavaluació. Hi ha disponible el test per a Tecnologia Industrial i per a Electrotècnia, només canviant la selecció al caixetí desplegable de la dreta.

I finalment, com a material també molt bo, diferents qüestions tipus test de la matèria, emmarcades en dos àmbits diferents: un àmbit general de la matèria i un, orientat a la part d’organització industrial que es dóna en la matèria.

Qüestions tipus Test

Finalment només desitjar-vos molta sort, i tornar a agraïr el bon recull que ha fet Xavier Rossell, gràcies al qual us he pogut penjar fàcilment tots aquestos recursos i material esmentat anteriorment.

Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender.

Estructura de la nova Selectivitat 2010

Una de les grans preguntes que tenen els alumnes de segon de Batxillerat aquestos dies és: com serà la nova prova d’accés a la Universitat? Una pregunta repetida contínuament, i que en tots els centres se’ls hi intenta donar resposta. Doncs bé, aquesta entrada va per aclarir una mica les novetats que hi haurà aquest any 2010, i algunes matisacions importants que s’han de tenir en compte.

Doncs bé, aquest any la Selectivitat tindrà dues fases:

Fase General

On es realitzaran 4 exàmens (5 si hi ha llengua cooficial en la Comunitat Autònoma), que seran els següents:

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (a elecció de l’alumne), que en aquest any no portarà cap prova d’expressió oral
 • Història o Filosofia (a elecció de l’alumne)
 • Una matèria de la modalitat de Batxillerat elegida per l’alumne (Arts, Ciències i Tecnologia o Humanitats i Ciències Socials)

S’aprova a l’obtenir una nota igual o major de 5, com a resultat de la mitjana del 60% de la nota del Batxillerat i d’un 40% de la qualificació de la fase general, sempre i quan, aquesta sigui superior a 4.

Fase específica

Consta d’exàmens sobre matèries de modalitat que estiguin relacionats amb la rama del coneixement de la titulació a la qual vulguem accedir.

 • L’alumne decideix quants exercicis realitza, fins un màxim de 4 (a Catalunya sembla que estiguin incomplint la llei, ja que en la seva web diu que tan sols podran examinar-se de 3 matèries de modalitat, i es farà la mitjana entre les tres). Només comptaran les dues notes més altes, per la qual cosa es recomanable presentar-se als 4 exercicis.

Aquesta fase específica pot fer pujar la nota fins a quatre punts, el que vol dir que a la Selectivitat es pot sortir fins un 14 de nota, a la qual després s’hi ha de fer la mitjana amb la nota de Batxillerat.

Per la qual cosa, si voleu entrar a una carrera on no hi hagi massa nota de tall podeu fer només la fase general, restant l’específica per als alumnes que vulgueu entrar en carreres o facultats amb notes de tall elevades (això només és un consell, però penseu-s’ho bé ja que s’ha de tenir també en compte, que per primer cop els alumnes d’un CFGS no tindran cupos en l’accés a les Universitats, per la qual cosa entraran a competir directament amb els alumnes de Batxillerat).

I sense més que recordar-vos els dies que es faran les proves per CC.AA. finalitzo aquest article.

Dates en què es realitzaran les proves de Selectivitat

 • Madrid. 7, 9 i 10 de juny
 • Aragó, Catalunya i Balears. 8, 9 i 10 de juny (si es confirma la vaga de funcionaris, seran 9, 10 i 11 de juny)
 • Comunitat Valenciana, País Basc i Navarra. 9, 10 i 11 de juny
 • Cantàbria. 10, 11 i 14 de juyn
 • Castella-Lleó, Múrcia i Castella-La-Manxa. 14, 15 i 16 de juny
 • Astúries i Extremadura. 15, 16 i 17 de juny
 • Andalusia, Canàries, La Rioja, Ceuta i Melilla. 15, 16, 17 i 18 de juny
 • Galícia. 16, 17 i 18 de juny

-

Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender.