Estructura de la nova Selectivitat 2010

Una de les grans preguntes que tenen els alumnes de segon de Batxillerat aquestos dies és: com serà la nova prova d’accés a la Universitat? Una pregunta repetida contínuament, i que en tots els centres se’ls hi intenta donar resposta. Doncs bé, aquesta entrada va per aclarir una mica les novetats que hi haurà aquest any 2010, i algunes matisacions importants que s’han de tenir en compte.

Doncs bé, aquest any la Selectivitat tindrà dues fases:

Fase General

On es realitzaran 4 exàmens (5 si hi ha llengua cooficial en la Comunitat Autònoma), que seran els següents:

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (a elecció de l’alumne), que en aquest any no portarà cap prova d’expressió oral
 • Història o Filosofia (a elecció de l’alumne)
 • Una matèria de la modalitat de Batxillerat elegida per l’alumne (Arts, Ciències i Tecnologia o Humanitats i Ciències Socials)

S’aprova a l’obtenir una nota igual o major de 5, com a resultat de la mitjana del 60% de la nota del Batxillerat i d’un 40% de la qualificació de la fase general, sempre i quan, aquesta sigui superior a 4.

Fase específica

Consta d’exàmens sobre matèries de modalitat que estiguin relacionats amb la rama del coneixement de la titulació a la qual vulguem accedir.

 • L’alumne decideix quants exercicis realitza, fins un màxim de 4 (a Catalunya sembla que estiguin incomplint la llei, ja que en la seva web diu que tan sols podran examinar-se de 3 matèries de modalitat, i es farà la mitjana entre les tres). Només comptaran les dues notes més altes, per la qual cosa es recomanable presentar-se als 4 exercicis.

Aquesta fase específica pot fer pujar la nota fins a quatre punts, el que vol dir que a la Selectivitat es pot sortir fins un 14 de nota, a la qual després s’hi ha de fer la mitjana amb la nota de Batxillerat.

Per la qual cosa, si voleu entrar a una carrera on no hi hagi massa nota de tall podeu fer només la fase general, restant l’específica per als alumnes que vulgueu entrar en carreres o facultats amb notes de tall elevades (això només és un consell, però penseu-s’ho bé ja que s’ha de tenir també en compte, que per primer cop els alumnes d’un CFGS no tindran cupos en l’accés a les Universitats, per la qual cosa entraran a competir directament amb els alumnes de Batxillerat).

I sense més que recordar-vos els dies que es faran les proves per CC.AA. finalitzo aquest article.

Dates en què es realitzaran les proves de Selectivitat

 • Madrid. 7, 9 i 10 de juny
 • Aragó, Catalunya i Balears. 8, 9 i 10 de juny (si es confirma la vaga de funcionaris, seran 9, 10 i 11 de juny)
 • Comunitat Valenciana, País Basc i Navarra. 9, 10 i 11 de juny
 • Cantàbria. 10, 11 i 14 de juyn
 • Castella-Lleó, Múrcia i Castella-La-Manxa. 14, 15 i 16 de juny
 • Astúries i Extremadura. 15, 16 i 17 de juny
 • Andalusia, Canàries, La Rioja, Ceuta i Melilla. 15, 16, 17 i 18 de juny
 • Galícia. 16, 17 i 18 de juny

EDUENTERTAINMENT

Cuando la Educación se convierte en espectáculo

En un contexto en el que el espectáculo educativo está a la orden del día, conviene reflexionar acerca de la implicación de este "eduentertainment" en nuestras aulas.
Jordi Martí

Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender.

No Comments Yet

Deja un comentario

EDUENTERTAINMENT

Cuando la Educación se convierte en espectáculo

En un contexto en el que el espectáculo educativo está a la orden del día, conviene reflexionar acerca de la implicación de este "eduentertainment" en nuestras aulas.
close-link