Línies mestres del Departament d’Ensenyament

Fa ben poc temps que s’ha canviat el titular de la Conselleria d’Ensenyament (abans Conselleria d’Educació), i ja podem fer una anàlisi de les línies mestres que seguirà al llarg dels propers quatre anys (sempre i quan no hi hagi un avançament electoral) el Departament d’Ensenyament, entre les quals podríem destacar les següents:

 • Revisió del model de plantilles en primària, analitzant la possibilitat d’eliminar els mestres especialistes en el primer cicle i apostar per mestres més generalistes, amb la finalitat d’evitar que l’alumne tingui tantes cares noves i diferents a la setmana
 • Racionalització de les matèries del currículum (amb la possibilitat oberta de l’eliminació d’alguna d’elles)
 • Supressió de la sisena hora de primària al no haver aportat una millora significativa en els resultats dels alumnes
 • Establiment d’un aprenentatge a primària per competències bàsiques (més que per matèries)
 • Eliminació de la setmana blanca i adequació dels marcs horaris
 • Potenciament de la lectoescriptura a primària, ja que es creu que un dels grans problemes educatius és la manca d’aquestes habilitats
 • Revisió del sistema d’avaluació de secundària, per no fer aprovats massius i establir unes condicions de repetició que no vinguin marcades per l’edat fisiològica
 • Reintroducció dels exàmens de recuperació del setembre
 • Establiment d’itineraris en el segon cicle de l’ESO (amb la finalitat de potenciar les característiques individuals dels alumnes)
 • Paralització del desplegament de portàtils, amb el seu manteniment en els llocs que ja els tinguin
 • Establiment d’un pla de pilotatge per a millorar l’eficàcia del pla EduCAT1x1 amb l’anàlisi de les experiències (avantatges i inconvenients) que s’estan trobant els països del nostre entorn
 • Possibilitat d’ampliar el estatus d’autoritat pública que tenen sols els Directors dels centres educatius a la resta de docents
 • Construcció de barracons per a satisfer les necessitats d’espai que presentaran els Instituts els propers anys
 • S’accepta com a legal la quota «voluntària» que es paga en els centres concertats
 • Concert de l’ensenyament de 0-3 anys i del Batxillerat
 • Abordar les qüestions referides al vestuari dels alumnes (incorporant dins d’aquestes, les referides al vel islàmic), etc.

En pocs dies hem pogut saber cap on anem i, quins seran a grans trets els paràmetres que seguirà el Departament d’Ensenyament.

Font: Diari La Vanguardia

EDUENTERTAINMENT

Cuando la Educación se convierte en espectáculo

En un contexto en el que el espectáculo educativo está a la orden del día, conviene reflexionar acerca de la implicación de este "eduentertainment" en nuestras aulas.
Jordi Martí

Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender.

3 Comments

Deja un comentario

EDUENTERTAINMENT

Cuando la Educación se convierte en espectáculo

En un contexto en el que el espectáculo educativo está a la orden del día, conviene reflexionar acerca de la implicación de este "eduentertainment" en nuestras aulas.
close-link